lindapelkonen

Kaikki blogit puheenaiheesta Huostaanotot

Mikä resurssipula?

" Lastensuojeluun on palkattu noin 300 sosiaalityöntekijää lisää 2012-2017, joka tarkoittaa yli 16 miljoonan lisäpanostusta vuositasolla. Perhetyöhön ja sosiaaliohjaukseen on palkattu 440 henkilöä lisää 2012-2017 ja lisäpanostus maksoi 18 miljoonaa vuositasolla. Oppilashuoltoon on palkattu 500 psykologia ja koulukuraattoria lisää 2012-2017 , joka tarkoittaa yli 26 miljoonan lisäpanostusta vuositasolla. Vuonna 2017 lastensuojelun kulut kohosivat yli miljardiin euroon vuodessa. 15–17-vuotiaiden huostaanottojen määrä on yhdeksänkertaistunut vajaassa 20 vuodessa.

"Kids too" -kampanja! Lasten kaltoinkohtelut kuriin!

Miten pidetään huolta kaikkien heikkommassa asemassa olevista lapsista ja miten tilanne aiotaan hoitaa uudessa sote- ja maakuntauudistuksen mallissa? Milloin alkaa julkinen keskustelu lastensuojelun kurjistuneen tilan korjaamiseksi?

Tutkimustulokset vahvistavat muiden viime vuosina tehtyjen selvitysten johtopäätöksiä: lastensuojelujärjestelmä on ajautunut syvään kriisiin. (Ks. esim. Toimiva lastensuojelu 2013; Olisiko jo tekojen aika?)
Lastensuojelun johtamisen ongelmat on nostettu esiin monissa tutkimuksissa ja puheenvuoroissa.

Lastensuojelusta

Lastensuojelun tilanne Vantaalla, kuten monessa muussakin Suomen kaupungissa on katastrofaalinen.

Olipa kerran ammatti

1990-luvun alussa, siis neljännesvuosisata sitten, kuuluin opiskelijoiden viimeiseen vuosikertaan, josta koulutettiin kodinhoitajia. Niitä vanhanaikaisia kodinhoitajia, jotka osasivat pestä pyykit ja mankeloida, valmistaa silakkapihvejä ja vispipuuroa, pestä ikkunat ja puhdistaa uunin luukun laseja myöten. Sen lisäksi kodinhoitaja pystyi hoitamaan säärihaavan, pistämään insuliinin, jakamaan lääkkeet, hoivaamaan koliikkivauvaa, leikittämään isompia, kuuntelemaan, täyttämään lomakkeita, leipomaan pullaa, käymään kaupassa.

Kuntouttavaan duuniin ja lapset huostaan

Hallitus esittää työttömien lasten päivähoito-oikeuden rajaamista. Ehdotettu muutos rajaisi päivähoito-oikeutta muilta kuin päätoimisesti työskenteleviltä tai opiskelevilta vanhemmilta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että erilaiset ei-työsuhteiset työntekijät eivät saisi oikeutta täyteen päivähoitoon. Heitä ovat kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevat ja muut erilaiset työharjoittelijat.

Äärioikeistolaisen huostaanottotehtailun on loputtava – Fasismi alas!

Kirjoitin Lokakuun liikkeelle 4.10.2015 uutisen Venäjän lapsiasiamies Pavel Astahovin lausunnosta. Toin siinä esiin lastensuojelun laittomuuksia lyhyesti. STM toi esiin vain lain sisällön ja kertoi muutoksenhakujärjestelmän olevan olemassa oikeusturvan takeena. STM siis ikään kuin väittää muutoksenhakujärjestelmän korjaavan kaikki ongelmat.

Venäjän tutkintakomitea harkitsee syytteitä norjalaisissa huostaanottojutuissa

Venäjän syyttäjäviraston tutkintakomitea, Venäjän ulkoministeriö ja lapsiasiamies Pavel Astahov ovat nostaneet suuren metelin venäläisten lasten oikeuksista Norjassa. Tutkintakomitean edustaja Vladimir Markin katsoo, että lapsia on otettu Norjassa huostaan "keksityin perustein." Hän viittaa erityisesti kahteen tuoreeseen huostaanottotapaukseen.

Vzgljadin mukaan myös Astahov ja Venäjän ulkoministeriö tutkivat asiaa.

Lasten ja nuorten sijoitukset ja huostaanotot, espoolainen dilemma!

Aikamme elää säästöliekillä. Vai elääkö?  Kaikilla yhteiskunnallisilla sektoreilla säästöjä vaativa niukkuuden ilmapiiri on viemässä päivähoidossa, peruskoulussa, ammattioppilaitoksessa, yliopistossa ja terveydenhuollossa toimintamahdollisuudet ja ihmisten toivon. Toisaalla, rahaa on, rahaa saadaan ja jaetaan. Kyse onkin, miten, kenelle ja millaisin edellytyksin.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä