lindapelkonen

Kaikki blogit puheenaiheesta Maskulismi

Sortakaa, kunhan hyvitätte

Tunnustan ennakkoluuloisuuteni, että naisasianainen kuulostaa normaalimmalta kuin miesasiamies. Saati feminismin vastinpariksi väännetty maskulismi. Tarvitsevatko miehet sitten puolustajaa? Jotkut, ehdottomasti ja sama pätee myös naisiin, lisäksi myös perinteisestä jaottelusta johonkin muualle itsensä sijoittaviin.

Samapalkkaisuusohjelma 2016-2019

Sukupuolten palkkatasa-arvo on työelämän keskeinen tasa-arvokysymys. Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen palkkaus kuuluu oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuottavan työelämän perusedellytyksiin.

Samapalkkaisuutta edistävän ohjelman lähtökohtana on pyrkimys naisten ja miesten välisen keskimääräisen palkkaeron kaventamiseen ja tasa-arvolain samapalkkaisuusperiaatteen toteuttaminen työpaikoilla.

Ei-feministinen klähmintäartikkeli

Kuten jotkut kenties tietävät, minulla on hyvin "problemaattinen" suhde feminismiin. Pääsyynä on se, että se on niitä käsitteitä joissa käy siten että mitä enemmän aihetta lukee, sitä vähemmän ymmärtää mikä ylipäätään on peruskäsite "feminismi". (Mikä on feminismin kriteeriattribuutisto.) Siihen liittyvät monet peruskäsitteet ovat sotkuisia.

Ei-oo-oikea-raiskaus -kulttuuri

Olen kokenut termin "raiskauskulttuuri" hyvin epäluontevaksi. Se on termi joka näyttää luovan paljon väärinkäsityksiä raiskauskulttuurin vastustajissa. Ja muutenkin se tuntuu ohjaavan keskustelua ja mielikuvia väärään suuntaan. Demonstroidakseni tätä - ja sen vaikutuksia eri asioihin - aloitan hieman pienemmästä.

Jussi-työtä 20 vuotta

Suomessa on monia tärkeitä asiakokonaisuuksia, joiden hoitaminen voidaan katsoa kansallisesti ensisijaisiksi. Työttömyys, taloustaantuma, kestävyysvaje ja vientisektorin tulpat laajavaikutteisina ilmentyminä vaativat poliittista priorisointia ja tarmokasta asioiden eteenpäin viemistä hyvinvointivaltion kantokyvyn säilyttämiseksi.

 

Tärkeät asiat olisi suotavaa hoitaa akuutisti ensin siis.

 

Miesten viikko

Kuluvalla viikolla vietetään Miessakit ry:n organisoimaa Miesten Viikkoa.

 

Miestyöryhmän loppuraportti on laadittu kiitettävällä huolellisuudella

Tasa-arvoasioista vastanneen ministeri Paavo Arhinmäen nimittämä, mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtiva työryhmä aloitti toimintansa tammikuussa 2013. Työryhmä koostuu miesjärjestöjen ja poikatoiminnan sekä SETA:n, TANE:n ja neljän ministeriön edustajista. Työryhmän toimikausi päättyi 15.10.2014.

Tasa-arvon tietolähteet

Sukupuolten välisestä tasa-arvosta, sen kehittämistarpeista ja olemassa olevista hankkeista ei erikseen tarvitse hakea tietoa netin loppumattomista disinformaatiopesäkkeistä, vaan tiedonhaut kannattaa keskittää luotettaviin portaaleihin.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä