lindapelkonen

Kaikki blogit puheenaiheesta Työura

On aika pidentää oppivelvollisuutta

Suomessa on 100 000 alle 30-vuotiasta nuorta, joilla ei ole II-asteen koulutusta. 40 % heistä ei ole työssä eikä opiskele. Noin joka kuudes nuori jokaisesta ikäluokasta jää ilman II-asteen tutkintoa. On vaarana, että he syrjäytyvät yhteiskunnasta kokonaan.

Työurat Euroopassa tunnin tarkkuudella

Koska OECD:n ja Eurostatin syövereistä löytyy tietoa kuinka paljon keskimääräinen vuosityöaika on kaikki työntekijät mukaan lukien ja kuinka kauan työurat keskimäärin kestävät, niin nehän saa toki näppärästi yhdistettyä. Mikään Jumalan totuushan tuo ei ole, kun työurien pituus ja työajat vaihtelevat itse kullakin. Harvahan sitä kuoleekaan tasan siinä iässä mitä odotettavissa oleva elinikä kulloinkin on.
 

Kaikista maista ei löytynyt tilastoja toki, että vertailin vain noita 25 maata, mistä tietoa löytyi. Luvut perustuvat vuoden 2015 tietoihin.

 

Työuran loppuvaiheen roikkuminen lopetettettava nyt!

Vanhassa kisälli-mallissa olisi taas paljon hyvää, jossa siirsimme sukupolvelta toiselle osaamisen ja arvokkaat vuosien aikana rakennetut asiakassuhteet. Nykyisessä mallissa ansaitun eläkkeen määrään vaikuttavat merkittävästi juuri nämä viimeisten vuosien tulot; tällä ruokimme työelämässä roikkumista ns. eläkeloisena. Yhteiskunnan tulisi kannustaa osaajaa siirtämään ”hiljaisen osaamisen” seuraavalle sukupolvelle ja huomioida tämä hänen tulevassa eläkkeessä. Näin osaaja voisi ylpeänä siirtyä nauttimaan ansaituista eläkepäivistä hyvässä fyysisessä kunnossa.

Tapion teesit II​

Aloitin tammikuussa Tasavallan presidentin uudenvuoden puheen innoittamana pohdinnan siitä mitä seuraavalla vaalikaudella pitäisi tehdä, jotta saamme Suomen kuntoon. Lupasin tammikuun teeseilleni jatkoa. Tässä niitä nyt. Aluksi on muistutettava, että minun teesini eivät ole Liisan leikkauslista, vaikka sopeutustakin tarvitaan.

 

Pidempiä työuria - ja lisää töitä

Mummoni oli sitä ikäpolvea, joka ei apua kysellyt. Ison lapsikatraan kanssa leskeksi jäänyt nainen pärjäsi miten pärjäsi pienellä eläkkeellä, jonka oli työllään apuhoitajana ansainnut. Nyt oma äitini on lähestymässä eläkeikää. Lastenhoidon ohella kylmäköksi aikanaan valmistuttuaan hän on työskennellyt mm. ravintolassa, kaupassa ja leipomossa - ja kypsemmällä aikuisiällä hankitun kokin tutkinnon jälkeen jälleen keittiössä.

Kuten äitinsäkin, minun äitini haluaa tehdä työtä. Sitä ei vain nykytilanteessa aina riitä, uudelleenkouluttautumisesta huolimatta.

Keski-ikäiset työttömät on hylätty

"Teh­tä­vä on tar­koi­tet­tu en­si­si­jai­ses­ti al­le 29-vuo­tiail­le ha­ki­joil­le." Ikä­ra­sis­mil­ta­han tä­mä tun­tuu, kun hie­man yli ne­li­kymp­pi­se­nä alan am­mat­ti­lai­se­na yrit­tää tais­tel­la it­sel­leen työ­paik­kaa.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä