lindapelkonen

Kaikki blogit puheenaiheesta Vanhusten kaltoinkohtelu

Itsemääräämisoikeuden rajoittamissääntely vanhustenhoidossa sote-äänestykseen

 

Valiokunnan mietintö PeVM 3/2018 vp─ K 16/2018 vp

Perustuslakivaliokunta

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017

 

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017 (K 16/2018 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten.

 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut:

Varaudu lakkoon: Oletko huolissasi vanhuksesta lähelläsi? Tee Huoli-ilmoitus!

 

Ilmoita huolesta

Essoten alueella on käytössä sähköinen Huoli-ilmoitus, jonka kautta voidaan ilmoittaa, jos on huolissaan ikääntyneestä henkilöstä. Toimintamallin tavoitteena on tarjota ikääntyneille tukea ja saattaa ikääntyneiden kanssa toimivia ammattilaisia yhdistämään voimansa.

Vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen oikeusasiamiehen erityistehtäväksi?

- - "Eduskunnan puhemies Paula Risikko ehdottaa, että vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen osoitetaan oikeusasiamiehen erityistehtäväksi (Eduskunnan tiedote 6.10.)

Uskalla nähdä

Vanhusten kaltoinkohtelua, vaiettu tuska?

Joka neljäs yli 65 -vuotias kotona asuva ikääntyvä nainen kokee kaltoinkohtelua. Kaltoinkohtelu on toistuvaa ja jatkuvaa. 

(Thl: Tutkimus ikääntyvien naisten kaltoinkohtelusta, 2011).

 

Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan yli 65 -vuotiaisiin kohdistuvaa fyysistä ja/tai psyykkistä väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon ja avun laiminlyömistä tai muuta oikeuksien loukkaamista tai rajoittamista ja ikäihmisen ihmisarvoa alentavaa kohtelua.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä